Trường Mầm non Thạch Long đã chuẩn bị tốt mọi công tác để thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017

    Ngày 21 tháng 9 năm 2016 Chi bộ Trường Mầm non Thạch Long đã tổ chức Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ chính trị năm học 2015 - 2016 và Triển khai nhiệm vụ chính trị năm học 2016 - 2017. Tại Hội nghị Bí thư Chi bộ nhà trường đã đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những tồn tại vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đồng thời nêu ra những nhiệm vụ trọng tâm của chi bộ trong năm học 2016 - 2017. 
Về tham dự, chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Duy Sơn, Phó bí thư Đảng ủy xã Thạch Long, đồng chí đã đánh giá cao kết quả đạt được của Chi bộ trong năm học qua